Vine Ven


Unitat 1

 
Presentació

 
Salutacions

 
Qui sóc

 
Els números

 
Les nacionalitats

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari

 


Unitat 2

 
Els meus companys...

 
Qui és qui

 
Singular i plural

 
Despedides

 
El cos

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari

 


Unitat 3

 
La meua classe

 
Coses de classe

 
Això és

 
Els verbs

 
Jo tinc

 
Les hores

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari


Unitat 4

 
El meu col·legi

 
Hui ens toca

 
M'agrada

 
Els dies de la setmana

 
Els colors

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari


 


Unitat 5

 
Un dia en el meu col·legi

 
Molts / pocs

 
La descripció

 
El menú

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari


 


 


Unitat 6

 
La meua família

 
Sara presenta a la seua família

 
La meua, la teua, la seua ... família

 
La roba

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari


 


 


Unitat 7

 
Ma casa

 
Les coses de la casa

 
Està prop / està lluny

 
Descric ma casa

 
Les botigues del meu carrer

 
La meua llengua

 
He aprés

 
Llegir i escriure

 
Vocabulari